Privacyregeling

Privacyregeling conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming art. 28

Persoonsgebonden gegevens die bezoekers achterlaten zijn alleen beschikbaar voor het bestuur van Collegium en worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor de bezoeker ze heeft opgegeven
Financiële gegevens (bankrekeningnummers) worden niet opgeslagen buiten de transactie waarvoor ze hebben gediend
Als er mailverkeer met meerdere bezoekers tegelijk plaatsvindt gebeurt dat in de BCC-modus, zodat niet zichtbaar is aan wie de mail nog meer is verstuurd
Foto’s van repetities, concerten en reizen van het koor worden zonder naamsvermelding geplaatst; gefotografeerden kunnen altijd aangeven dat zij willen dat een foto van de website wordt verwijderd (en dat zal worden gehonoreerd)
Iedereen die de website van het koor heeft bezocht kan vragen welke persoonsgebonden informatie van hem/haar nog aanwezig is (en die vraag zal worden gehonoreerd)