Concert

Collegium Utrecht nodigt U uit

Helaas, er kan nog steeds niet samen gezongen worden in één ruimte. 
Collegium repeteert thuis aan een repertoire van favoriete stukken die eerder gezongen zijn.
We vinden elkaar via Zoom en Jamulus.
We blijven hoopvol en kijken naar de toekomst.

Luister naar ‘If ye love me’ van Thomas Tallis door Collegium als virtueel koor.

Bezoek ons YouTube kanaal 

Toen het nog mocht repeteerde Collegium Utrecht in een gymzaal. Deze foto is in het najaar van 2020.