Concert

Collegium Utrecht nodigt U uit

Helaas, er kan nog steeds niet samen gezongen worden in één ruimte. 
Collegium repeteert thuis aan een repertoire van favoriete stukken die eerder gezongen zijn.
We vinden elkaar via Zoom en Jamulus.
We blijven hoopvol en kijken naar de toekomst.

Bezoek ons YouTube kanaal 

Collegium Utrecht repeteert in de gymzaal toen het nog mogelijk was, najaar 2020.