Concert

Collegium Utrecht nodigt U uit

Helaas heeft Collegium Utrecht de aangekondigde concerten “Ubi Amici” van eind november moeten afgelasten.
In afwachting van betere tijden blijft deze prachtige muziek voorlopig op de plank liggen.Collegium Utrecht repeteert in de gymzaal